Palveluasumisen laadun kehittämisen oppimisympäristö hoivahenkilöstölle

palko.tamk.fi


Julkaistu 10/2018

Palko tarjoaa uudenlaisen, mobiilikäyttöisen ja interaktiivisen itseopiskelumenetelmän hoivahenkilöstölle. Palkon avulla hoiva-alan työntekijät voivat suorittaa merkittävää ja antoisaa täydennyskoulutusta verkossa ajasta ja paikasta riippumatta omien aikataulujen mukaan.

Tarve palveluasumisen henkilöstön täydennyskoulutukselle nousee lainsäädännöstä, Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksista ja julkisuudessa kuvatuista haasteista liittyen muun muassa henkilöstön jaksamiseen, hoidon laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.

Palko on rakennettu JJ-Net Group Oy:n kehittämän oppimisalustan pohjalle. Palvelun pedagogisesta sisällöstä vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun asiantuntijat.

Katso myös

Ota yhteyttä!

Ratkaisemme vuosittain satoja eri yritysten verkkopalveluhaasteita.

Ota yhteyttä!
*
tai lähetä sähköpostia osoitteeseen helpdesk@jj-net.fi

JJ-Net Group Oy © 2021 – Tietosuojaseloste